Verzekering & vergoeding

Wij kunnen ons voorstellen dat u, vanwege de vele veranderingen binnen de zorg en uw zorgverzekeraar, vragen heeft met betrekking tot de vergoedingen en de nota die u ontvangt van uw zorgverzekeraar.
De zorgverzekeraar heeft inzicht in uw afgesloten polisvoorwaarden, die voor iedereen anders zijn. Het beste kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan of zij de gewenste behandeling vergoeden.
Mochten er desondanks nog onduidelijkheden zijn, dan geven wij graag toelichting over hoe de vergoedingen binnen Vrouw & klinieken zijn geregeld.

Vrouw&klinieken is een ongecontracteerd zelfstandig behandelcentrum (ZBC).

De onderzoeken en verrichtingen die bij Vrouw&klinieken worden uitgevoerd, zijn aangemerkt als medisch specialistische zorg. Alle verrichtingen vallen onder de basisverzekering. Maar omdat Vrouw&klinieken geen contracten heeft met zorgverzekeraars, wordt er circa 60% tot 100% vergoed,  afhankelijk van uw basisverzekering. Hiervoor heeft u een verwijsbrief van uw (huis)arts of specialist nodig, die we uiterlijk bij de eerste afspraak van u willen ontvangen. Dit is een eis van de zorgverzekeraar. De verwijsbrief kan ook door uw huisarts aan ons digitaal verzonden worden.

Voor consulten bij de overgangsconsulente Menomanager en/of orthomoleculair heeft u geen verwijsbrief nodig. Deze consulten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw pakket.

Voor de dienstverlening van de Vrouw&Klinieken betaalt u naast de directe contacttijd met de arts en verpleegkundigen ook voor de (wettelijk verplichte) registratie en administratieve verwerking van het consult.Hieronder kunt u nagaan in welke categorie u valt met betrekking tot vergoeding


U heeft een verwijsbrief van de huisarts of specialist

U heeft geen verwijsbrief

Ook zonder verwijsbrief bent u van harte welkom in onze kliniek. De volledige kosten komen in dit geval geheel voor uw eigen rekening.

Consulten orthomoleculair

De kosten voor een orthomoleculair consult bedragen € 130,- per consult.Hoe werkt een DOT systeem eigenlijk?


Om het makkelijker te maken heeft Vrouw&Klinieken een beeldende uitleg gemaakt van het DOT systeem en hoe een eventuele behandeling er uit zou kunnen zien. Dit schema is puur ter informatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.Eigen risico


Net als in een ziekenhuis, dient u uw eigen risico per jaar te voldoen. Het verplicht eigen risico bedraagt in 2019 € 385,-. Ook is er een vrijwillig eigen risico. Wanneer u hiervoor gekozen heeft, krijgt u per maand korting op uw te betalen premie.

Heeft u bijvoorbeeld nog een verplicht eigen risico of een verhoogd vrijwillig eigen risico open staan? Dan kan het zijn dat uw zorgverzekeraar pas overgaat tot uitbetaling wanneer dit bedrag is voldaan.

Wij raden u aan om van tevoren na te gaan hoe dit is geregeld bij uw zorgverzekeraar of in uw polis.Passantentarieven en kosten 2021


Voor de zorg die wordt geleverd vanuit de basiszorg hanteren we vaste tarieven, genaamd passantentarieven. Deze passantentarieven worden door ons gehanteerd voor alle cliënten.