Vergoedingen en verzekeringen

Wij kunnen ons voorstellen dat u, vanwege de vele veranderingen binnen de zorg en uw zorgverzekeraar, vragen heeft met betrekking tot de vergoedingen en de nota die u ontvangt van uw zorgverzekeraar.
De zorgverzekeraar heeft inzicht in uw afgesloten polisvoorwaarden, die voor iedereen anders zijn. Het beste kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan of zij de gewenste behandeling vergoeden.
Mochten er desondanks nog onduidelijkheden zijn, dan geven wij graag toelichting over hoe de vergoedingen binnen Vrouw & klinieken zijn geregeld.

Vrouw&klinieken is een ongecontracteerd zelfstandig behandelcentrum (ZBC).

De onderzoeken en verrichtingen die bij Vrouw&klinieken worden uitgevoerd, zijn aangemerkt als medisch specialistische zorg. Alle verrichtingen vallen onder de basisverzekering. Maar omdat Vrouw&klinieken geen contracten heeft met zorgverzekeraars, wordt er circa 60% tot 100% vergoed,  afhankelijk van uw basisverzekering. Hiervoor heeft u een verwijsbrief van uw (huis)arts of specialist nodig, die we uiterlijk bij de eerste afspraak van u willen ontvangen. Dit is een eis van de zorgverzekeraar. De verwijsbrief kan ook door uw huisarts aan ons digitaal verzonden worden.

Voor consulten bij de overgangsconsulente Menomanager en/of orthomoleculair heeft u geen verwijsbrief nodig. Deze consulten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw pakket.

Hieronder kunt u nagaan in welke categorie u valt met betrekking tot vergoeding

U heeft een verwijsbrief van de huisarts of specialist

Factuur
Wij sturen de factuur direct naar u en u betaald het volledige factuurbedrag aan Vrouw&klinieken. U stuurt de factuur zelf naar uw zorgverzekeraar en ontvangt de vergoeding.
Vergoeding
&nbsp
Uw verzekeraar vergoedt 60% tot
100% van de kosten aan u.
&nbsp
Eigen risico
&nbsp
Uw eigen risico betaalt u zelf, net als in
elk ander ziekenhuis.
&nbsp

U heeft geen verwijsbrief

Ook zonder verwijsbrief bent u van harte welkom in onze kliniek. De volledige kosten komen in dit geval geheel voor uw eigen rekening.
Factuur
Wij sturen de factuur direct naar u.
&nbsp
 
Vergoeding
Uw behandeling wordt niet vergoed. Deze komen volledig voor uw eigen rekening.
&nbsp
Eigen risico
Wanneer u de rekening zelf betaalt, heeft dit geen invloed op uw eigen risico, omdat de behandeling buiten de zorgverzekeraar om loopt.

Consulten overgangsconsulente Menomanager

De kosten voor een consult bedragen € 70,- per consult.
db80b8a19733e2563d5d33fa1d1ab689
Factuur
De Menomanager stuurt de factuur direct naar u en u betaald het volledige factuurbedrag aan de Menomanager. U stuurt de factuur zelf naar uw zorgverzekeraar en ontvangt de vergoeding.
Vergoeding
&nbsp
Uw behandeling wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en is afhankelijk van uw zorgpakket.
&nbsp
Eigen risico
&nbsp
Uw eigen risico wordt niet aangesproken.

&nbsp

Consulten orthomoleculair

De kosten voor een orthomoleculair consult bedragen € 130,- per consult.
Factuur
Wij sturen de factuur direct naar u en u betaald het volledige factuurbedrag aan Vrouw&klinieken. U stuurt de factuur zelf naar uw zorgverzekeraar en ontvangt de vergoeding.
Vergoeding
&nbsp
Uw behandeling wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en is afhankelijk van uw zorgpakket.
&nbsp
Eigen risico
&nbsp
Uw eigen risico wordt niet aangesproken.

&nbsp.

Eigen risico

Net als in een ziekenhuis, dient u uw eigen risico per jaar te voldoen. Het verplicht eigen risico bedraagt in 2019 € 385,-. Ook is er een vrijwillig eigen risico. Wanneer u hiervoor gekozen heeft, krijgt u per maand korting op uw te betalen premie.

Heeft u bijvoorbeeld nog een verplicht eigen risico of een verhoogd vrijwillig eigen risico open staan? Dan kan het zijn dat uw zorgverzekeraar pas overgaat tot uitbetaling wanneer dit bedrag is voldaan.

Wij raden u aan om van tevoren na te gaan hoe dit is geregeld bij uw zorgverzekeraar of in uw polis.

Passantentarieven en kosten 2019

Voor de zorg die wordt geleverd vanuit de basiszorg hanteren we vaste tarieven, genaamd passantentarieven. Deze passantentarieven worden door ons gehanteerd voor alle cliënten.

Vergoedingen 2019

Voor 2019 heeft Vrouw&klinieken een schema opgesteld van veel voorkomende zorgverzekeraars waarin u kunt zien hoeveel u vergoed zult krijgen voor onze zorg. Eventueel heeft u de mogelijkheid om voor het nieuwe jaar over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

Aan onderstaand schema kunnen geen rechten worden ontleend.