Verzekering en vergoeding


Wij kunnen ons voorstellen dat u, vanwege de vele veranderingen binnen de zorg en uw zorgverzekeraar, vragen heeft met betrekking tot de vergoedingen en de nota die u ontvangt van uw zorgverzekeraar.
De zorgverzekeraar heeft inzicht in uw afgesloten polisvoorwaarden, die voor iedereen anders zijn. Het beste kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan of zij de gewenste behandeling vergoeden.
Mochten er desondanks nog onduidelijkheden zijn, dan geven wij graag toelichting over hoe de vergoedingen binnen Vrouw&klinieken zijn geregeld.

Vrouw&klinieken is een ongecontracteerd zelfstandig behandelcentrum (ZBC)

De onderzoeken en verrichtingen die bij Vrouw&klinieken worden uitgevoerd, zijn aangemerkt als medisch specialistische zorg. Alle verrichtingen vallen onder de basisverzekering. Maar omdat Vrouw&klinieken geen contracten heeft met zorgverzekeraars, wordt er circa 50% tot 100% vergoed,  afhankelijk van uw basisverzekering. Hiervoor heeft u een verwijsbrief van uw (huis)arts of specialist nodig, die we vóór het maken van de eerste afspraak van u willen ontvangen. Dit is een eis van de zorgverzekeraar. De verwijsbrief kan ook digitaal door uw huisarts aan ons verzonden worden.

Voor de dienstverlening van Vrouw&Klinieken betaalt u naast de directe contacttijd met de artsen en therapeuten ook voor de (wettelijk verplichte) registratie en administratieve verwerking van het consult.


Hieronder kunt u nagaan in welke categorie u valt met betrekking tot vergoeding

U heeft een verwijsbrief van de huisarts of specialist

U heeft geen verwijsbrief

Ook zonder verwijsbrief bent u van harte welkom in onze kliniek. De volledige kosten komen in dit geval geheel voor uw eigen rekening.

Consulten orthomoleculair

De kosten voor een orthomoleculair consult bedragen € 130,- per consult.


Wat is een DOT systeem en hoe werkt het?

Om het makkelijker te maken heeft Vrouw&Klinieken een beeldende uitleg gemaakt van het DOT systeem en hoe een eventuele behandeling er uit zou kunnen zien. Dit schema is puur ter informatie en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.


Eigen risico

Net als in een ziekenhuis, dient u uw eigen risico per jaar te voldoen. Het verplicht eigen risico bedraagt in 2024 € 385,-. Ook is er een vrijwillig eigen risico. Wanneer u hiervoor gekozen heeft, krijgt u per maand korting op uw te betalen premie.

Heeft u bijvoorbeeld nog een verplicht eigen risico of een verhoogd vrijwillig eigen risico open staan? Dan kan het zijn dat uw zorgverzekeraar pas overgaat tot uitbetaling wanneer dit bedrag is voldaan.

Wij raden u aan om van tevoren na te gaan hoe dit is geregeld bij uw zorgverzekeraar of in uw polis.


Passantentarieven en kosten 2024

Voor de zorg die wordt geleverd vanuit de basiszorg hanteren we vaste tarieven, genaamd passantentarieven. Deze passantentarieven worden door ons gehanteerd voor alle cliënten.


Vergoedingspercentages ongecontracteerde zorg 2024

Onderstaand schema heeft Vrouw&Klinieken zelf opgesteld om een beeld te geven van de meest gekozen zorgverzekeraars en hun vergoedingspercentages. Eventueel kunt u, aan het einde van het jaar, ervoor kiezen om uw nieuwe zorgverzekeraar te selecteren op de vergoeding voor Vrouw&Klinieken in het nieuwe jaar.
Let op: deze informatie is vrij te vinden en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.