Klachten & privacy

Een klacht nemen wij uiterst serieus. Als u een klacht heeft dan kunt u deze het beste bespreken met de interne klachtenfuntionaris van Vrouw&klinieken, Rita de Vries. Zij kan uw klacht met u doornemen en eventuele vervolgstappen bespreken.

Een officiële klacht indienen
U kunt uw klacht ook indienen door het klachtenformulier aan te vragen bij een medewerker via mail of telefoon of een exemplaar mee te nemen bij het folderrek in de kliniek. Dit vult u in en kunt u naar ons toe mailen. Vervolgens neemt de klachtenfunctionaris contact met u op en bespreekt het vervolgtraject. Het klachtenformulier kunt u ook gebruiken voor overige meldingen met betrekking tot onveilige situaties of verbetersuggesties.

De geschillencomissie

Per 1 januari 2017 is Vrouw & klinieken aangesloten bij de geschillencommissie.

Onze interne klachtenfunctionaris:
Krista Boot-Perbal

Onze externe klachtenfunctionaris:
Margreeth van den Berge

Privacy
Ten behoeve van de privacy van onze patiënten, medewerkers en artsen heeft de directie van de kliniek een privacy-protocol op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Kwaliteitswet Zorginstellingen opgesteld. U kunt dit document ook opvragen via de klachtenfunctionaris.

Veiligheid
De kliniek heeft een veiligheidsmanagementsysteem geïmplementeerd om de patiëntveiligheid te waarborgen.