Klachten & privacy

Een klacht nemen wij uiterst serieus. Als u een klacht heeft dan kunt u deze het beste bespreken met de interne klachtenfunctionaris van Vrouw&klinieken, Rita de Vries. Zij kan uw klacht met u doornemen en eventuele vervolgstappen bespreken.

Een officiële klacht indienen
U kunt uw klacht ook indienen door het klachtenformulier hieronder te downloaden of een exemplaar mee te nemen bij het folderrek in de kliniek. Dit vult u in en kunt u naar ons toe mailen. Vervolgens neemt de klachtenfunctionaris contact met u op en bespreekt het vervolgtraject. Het klachtenformulier kunt u ook gebruiken voor overige meldingen met betrekking tot onveilige situaties of verbetersuggesties.


De geschillencomissie

Per 1 januari 2017 is Vrouw & klinieken aangesloten bij de geschillencommissie.

Onze interne klachtenfunctionaris:
Rita de Vries

Onze externe klachtenfunctionaris:
Margreeth van den Berge