Klachten & privacy

Uw privacy en persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgevens.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Indien u naar aanleiding van bovenstaande tekst nog vragen heeft, horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,
Team Vrouw&klinieken       


Klachten

Een klacht nemen wij uiterst serieus. Als u een klacht heeft dan kunt u deze het beste bespreken met de interne klachtenfunctionaris van Vrouw&klinieken, Rita de Vries. Zij kan uw klacht met u doornemen en eventuele vervolgstappen bespreken.

Een officiële klacht indienen
U kunt uw klacht ook indienen door het klachtenformulier hieronder te downloaden of een exemplaar mee te nemen bij het folderrek in de kliniek. Dit vult u in en kunt u naar ons toe mailen. Vervolgens neemt de klachtenfunctionaris contact met u op en bespreekt het vervolgtraject. Het klachtenformulier kunt u ook gebruiken voor overige meldingen met betrekking tot onveilige situaties of verbetersuggesties.


De geschillencomissie

Per 1 januari 2017 is Vrouw & klinieken aangesloten bij de geschillencommissie.

Onze interne klachtenfunctionaris:
Rita de Vries

Onze externe klachtenfunctionaris:
Margreeth van den Berge

Vrouw&Klinieken is aangesloten bij de Geschilleninstantie
van de Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB)