Over Vrouw&Klinieken

Specialistische vrouwenzorg omdat vrouwen anders zijn
Vrouw&klinieken is een zelfstandig integraal behandelcentrum. Vrouwen zijn anders dan mannen. Vrouwen menstrueren, krijgen kinderen en komen in de overgang. En ook al krijgen we steeds vaker typische ‘mannenziektes’, de klachten en het ziektebeeld zijn bij vrouwen doorgaans anders dan bij mannen.


De werkwijze van Vrouw&Klinieken

Schaamte is vaak een belangrijke oorzaak dat u uw hulpvraag soms wel een lange tijd uitstelt. Dat is echter niet nodig, want voor veel klachten zijn er goede oplossingen.Uw hulpvraag staat centraal en u houdt de regie over uw behandeling. Wij zorgen ervoor dat u bij de juiste specialist een afspraak krijgt.

Soms is er samenwerking met meerdere specialisten nodig, en dan zorgen we ervoor dat dit goed verloopt, uiteraard in overleg met u, en met uw huisarts. Voorafgaand aan uw eerste afspraak, informeren we u hoeveel tijd er gereserveerd wordt.

Meestal kunnen we aan het einde van het eerste consult al een duidelijke diagnose stellen en weet u direct wat de behandelmogelijkheden zijn.


Gynaecologie


Voor welke klachten en vragen kunt u terecht bij Vrouw&klinieken?

Bij Vrouw & klinieken kunt u onder andere terecht voor de volgende klachten of vragen. Mocht uw klacht er niet tussen staan, neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op.

– Kinderwens
– Menstruatieproblemen
– Abnormaal bloedverlies
– Anticonceptievragen
– PMS (Pre-Menstrueel Syndroom)
– Ongewild urineverlies
– Verzakkingsklachten/bekkenbodemproblematiek
– Overgangsklachten
– Afscheidingsklachten
– Vulvaire klachten
– Seksuele problemen

Voor welke onderzoeken kunt u terecht bij Vrouw&klinieken?

Vrouw & klinieken biedt o.a. de volgende onderzoeken. Mocht uw onderzoek of vraag er niet tussen staan, neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op.

– Gynaecologisch onderzoek
– Kweken
– Bloedonderzoek
– Urineonderzoek
– Ontlastingsonderzoek
– Oriënterend fertiliteitsonderzoek
– Zaadonderzoek

Sportgeneeskunde


Voor welke klachten en vragen kunt u terecht bij Sportgeneeskunde Maatwerk?

Bij Sportgeneeskunde Maatwerk kunt u onder andere terecht voor de volgende klachten of vragen. Mocht uw klacht er niet tussen staan, neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op.

– Liesblessures
– Rug en/of heupklachten
– Niet optimale ademhaling en gespannen kaakgebied

Voor welke onderzoeken kunt u terecht bij Sportgeneeskunde Maatwerk?

Bij Sportgeneeskunde Maatwerk kunt u onder andere terecht voor de volgende klachten of vragen. Mocht uw klacht er niet tussen staan, neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op.

– Sportmedisch onderzoek
– Advies sport en beweging
– Analyse van de bekkenregio in relatie tot sport en beweging


Onze missie, visie en kernwaarden

Onze missie

Op het individu gerichte vrouwspecifieke zorg.

Onze visie

Vrouw&klinieken biedt op het individu gerichte, vrouwspecifieke integrale zorg met aandacht en tijd binnen een professionele multidisciplinaire setting.

Kernwaarden

– Betrouwbaar
– We zijn recht door zee, doen we wat we zeggen en zeggen we wat we (gaan) doen op een integere wijze
– Compassie
– We behandelen ieder mens zoals wij zélf behandeld willen worden met waardigheid en respect
– Ondernemend
– We zijn innovatief en zoeken steeds naar verbeteringen
– Samenwerkend
– We zoeken de verbinding in de zorg, met de cliënt, haar verwijzer, maar ook met collega zorgverleners