Geen hogere tarieven in 2022

De kosten voor de zorg worden steeds hoger, Vrouw&Klinieken heeft daarom besloten haar tarieven voor 2022 niet te verhogen.

Helaas is dit voor Sportgeneeskunde Maatwerk niet mogelijk, zij zal haar tarieven wel verhogen.