Veelgestelde vragen

Over uw behandeling

Wat is de toegangstijd bij Vrouw&klinieken?

Wij streven er naar om de afspraak binnen 4 tot 6 weken in te plannen. Natuurlijk kan het voorkomen dat dit door omstandigheden niet lukt.

Wat maakt Vrouw&klinieken anders dan een ziekenhuis?

Vrouw&klinieken is een zelfstandige behandelcentrum (ZBC). Net zoals in een ziekenhuis hebben wij een gynaecoloog. Waar wij het verschil in willen maken is de persoonlijke zorg voor onze cliënten.
Voor een eerste consult nemen wij een uur de tijd. Voor een vervolgconsult is dit 30 tot 60 minuten bij de gynaecoloog of de orthomoleculair hormoonspecialist.
Iedere vrouw is verschillend en wordt door ons ook individueel behandeld, ook al komen klachten overeen. Er wordt holistisch gekeken, dat wil zeggen dat wij niet alleen naar de specifieke klacht kijken waar u voor komt, maar naar u totaal als mens.
Wij kijken ook naar aspecten zoals wie u bent en waar uw klachten vandaan kunnen komen. Op deze manier kunnen wij een passende behandeling geven om u zo goed als mogelijk te helpen bij uw klachten.
Onze orthomoleculair gynaecoloog werkt zeer nauw samen met onze orthomoleculair hormoonspecialist en het is tevens mogelijk om in overleg met hen samen een consult in te plannen.
In een eerste consult bij Vrouw&klinieken vinden zowel intake, onderzoek en het bespreken van een behandelplan (indien mogelijk) plaats.

Heb ik een verwijzing nodig voor Vrouw&klinieken?

Indien u uw factuur wilt indienen bij uw zorgverzekering, dan heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.
U heeft ook de mogelijkheid om de factuur zelf te betalen. Dit noemen wij onverzekerde zorg. Hiervoor heeft u geen verwijzing nodig, maar u kunt de factuur dan ook niet indienen bij uw zorgverzekering.

Hoe kan ik een afspraak maken bij Vrouw&klinieken?

U kunt zowel telefonisch een afspraak maken als via de website via het contactformulier.Ons telefoonnummer is: 0320 ­820995 Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Hoe lang duurt een consult bij Vrouw&klinieken?

Voor een eerste consult nemen wij een uur de tijd. Hierin verschillen wij sterk met ziekenhuiszorg.
Tijdens een eerste consult vindt er uitgebreide inventarisatie plaats van de klachten, wordt eventueel aanvullend onderzoek afgesproken en indien mogelijk een voorlopig behandelvoorstel gedaan.
Mocht u terug moeten komen voor een vervolgconsult duurt deze 30 tot 60 minuten.

Kan ik supplementen bestellen of ophalen?

Vanaf heden kunt u uw supplementen bestellen in onze nieuwe webwinkel. Recepten voor medicatie kunt u blijven bestellen via onze receptenlijn.

Aanvragen worden 2 keer in de week behandeld. Op dinsdag en donderdag.
Ophalen kunt u tijdens onze openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur.
In bijzondere gevallen kunnen we deze ook opsturen. Verpakking- en verzendkosten komen voor eigen rekening

Wanneer krijg ik de uitslagen van mijn onderzoek?

Voor de uitslagen zijn we afhankelijk van de partijen die voor ons deze testen uitvoeren. Hier hebben we geen tot weinig invloed op.
Alle binnengekomen uitslagen worden 1 keer per week beoordeeld door de arts, tenzij er noodzaak is voor spoed.
Bloedonderzoek duurt enkele werkdagen tot enkele weken, afhankelijk van de aanvraag.

De uitslag van een darm- of allergieonderzoek duurt gemiddeld 3 tot 4 weken.
De uitslag van een uitstrijkje duurt gemiddeld 2 tot 3 weken.
De uitslag van een urineonderzoek duurt gemiddeld 2 tot 3 weken.

In overleg met u wordt bepaald hoe u de uitslag zult ontvangen.

Hoe kan ik een herhaalrecept aanvragen?

U kunt per e-mail uw herhaalrecept aanvragen. Wij hebben hier een speciaal e-mailadres voor:
recept@vrouwenklinieken.nl onder vermelding van naam, geboortedatum, naam van het medicijn, de gewenste dosering en de hoeveelheid.
Vraag uw recept bij tijds aan!

Recepten worden twee keer per week behandeld, op dinsdag en donderdag.

Ik heb een vraag aan mijn arts, kan ik een afspraak maken of mijn vraag mailen?

U kunt telefonisch contact opnemen met de administratie en uw vraag doornemen met de assistente. Zij zal afhankelijk van uw vraag een consult met u inplannen om uw vraag met de specialist te kunnen bespreken. Medisch inhoudelijke vragen per mail worden niet in behandeling genomen. Heeft u meerdere vragen of wilt u binnen 4 weken opnieuw uw arts spreken, dan plannen wij een vervolgconsult of webcamconsult in.

Het is niet de bedoeling dat u onze specialisten direct mailt. Ze ontvangen zodanig veel mails op een dag, dat uw mail uit het oog kan raken.

Let op! Vanaf 1 januari 2018 worden inhoudelijke vragen en medische vragen met betrekking tot de behandeling berekend als zorgactiviteit.

Over de financien

Wordt mijn factuur vergoed door de verzekeraar?

Als u een verwijzing heeft van uw huisarts of medisch specialist wordt uw factuur (gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar.
Vrouw&klinieken heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit is een bewuste keuze. Zo kunnen wij de persoonlijke zorg aanbieden, zonder vast te zitten aan restricties van de zorgverzekeraar.
Een bezoek aan een medisch specialist valt onder uw basisverzekering. Veel mensen denken dat er één soort basisverzekering bestaat, maar er zijn meerdere opties. Sommige zorgverzekeraars hebben een budget polis (natura), een reguliere polis (mix tussen natura en restitutie) en een exclusief polis (restitutie). Hierdoor zit er verschil in de vergoeding die u krijgt. Van 50% bij een budget polis tot 100% bij een exclusieve polis van het marktconforme tarief. Dit tarief wordt door de zorgverzekeraar bepaald en verschilt ook per verzekeraar.
Veiligheidshalve zult u er rekening mee moeten houden dat u ca. 60% tot 80% vergoed krijgt van het bedrag dat de zorgverzekeraar voor een bepaalde DBC-zorgproduct als tarief hanteert. Het percentage wat niet vergoed wordt is uw eigen bijdrage en dient door u zelf betaald te worden aan Vrouw&klinieken.

Hoeveel krijg ik vergoed bij een regulier consult?

Hoeveel er uiteindelijk vergoed wordt is per polis en per verzekeraar verschillend. Het is niet mogelijk vooraf een definitieve prijsopgaaf te maken.
Het kan zo zijn dat uw verzekeraar niet het hele bedrag vergoed, dat is onder andere afhankelijk van uw polisvoorwaarden van uw basisverzekering. Veel mensen denken dat er 1 soort basisverzekering bestaat, maar er zijn meer mogelijkheden. Sommige zorgverzekeraars hebben een budget polis (natura), een reguliere polis (mix tussen natura en restitutie) en een exclusief polis (restitutie). Hierdoor zit er verschil in de vergoeding die u krijgt. Van 50% bij een budget polis tot 100% bij een exclusieve polis van het marktconforme tarief. Dit tarief wordt door de zorgverzekeraar bepaald en verschilt ook per verzekeraar en klacht.
Als u verzekerd bent bij zorgverzekeraar A kan hun tarief € 250,00 zijn, als u verzekerd bent bij zorgverzekeraar B kan dezelfde behandeling € 350,00 zijn.
Vrouw&klinieken hebben hun eigen tarieven en deze kunnen afwijken van het marktconforme tarief van de verzekeraar. Onze tarieven zijn afgestemd op de tarieven in de regio. Omdat we geen contracten hebben, bepalen we onze prijs in alle redelijkheid.

Ook dient u rekening te houden met het verplichte eigen risico, dit bedraagt in 2018 € 385,00. Het kan dus zijn dat u geen vergoeding ontvangt indien de behandeling binnen uw eigen risico valt.

Waarom vergoedt mijn verzekeraar niet de gehele nota?
Vrouw&klinieken heeft bewust gekozen om contractvrij te werken, zodat wij persoonlijke zorg kunnen leveren zonder restricties van zorgverzekeraars.
Het kan zo zijn dat uw basisverzekering toch niet het hele bedrag vergoed, dat is onder andere afhankelijk van uw polisvoorwaarden van uw basisverzekering. Zie ook Hoeveel krijg ik vergoed bij een regulier consult.
Daarnaast zijn onze consulten veel tijdsintensiever dan die in gemiddelde ziekenhuizen. Met andere woorden een consult bij Vrouw&klinieken is niet vergelijkbaar met een gemiddeld consult in een ziekenhuis.
Veiligheidshalve zult u er rekening mee moeten houden dat u ca. 60% tot 80% vergoed krijgt van het bedrag dat de zorgverzekeraar voor een bepaalde DBC-zorgproduct als tarief hanteert. Het percentage wat niet vergoed wordt is uw eigen bijdrage en dient door u zelf betaald te worden aan Vrouw&klinieken.

Ik ben eerder bij jullie in behandeling geweest, maar krijg pas veel later een factuur. Hoe komt dat?

Een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) is een soort verzamelmapje van alle handelingen die er tijdens uw behandeling gebeuren. Een DBC opent wanneer u voor het eerst komt en sluit automatisch na 120 dagen. Dit is bij wet geregeld. Een vervolg DBC sluit na 90 dagen. Hierdoor krijgt u soms later dan u verwacht een factuur.

Wat is een DBC?

Wanneer u bij een medisch specialist op bezoek gaat in een kliniek of in een ziekenhuis wordt er gewerkt met de DBC-systematiek. Dit is een landelijke regeling. DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. U kunt een DBC zien als een soort mapje.
Een DBC verzamelt alles in dit mapje wat er in uw behandeling gebeurt. Hierbij kunt u denken aan een intake, diagnose, onderzoeken, opnames, laboratoriumtesten, consulten etc. Een eerste DBC wordt automatisch na 120 dagen gesloten. Alle onderdelen uit uw DBC mapje worden door een systeem samengevoegd en hier komt een zorgproductcode uit. Deze code bepaalt het tarief dat u terugziet op uw factuur.
Hierdoor kunnen wij nooit van te voren zeggen hoeveel uw bezoek aan onze kliniek kost, omdat wij niet van te voren kunnen inzien wat u nodig heeft om u bij uw klachten te helpen. Wij kijken ook altijd persoonlijk naar u en uw klachten. De hoogte van uw factuur wordt bepaald door alle onderdelen uit uw DBC mapje en is voor elk persoon verschillend.
Duurt uw behandeling langer dan 120 dagen, dan opent er automatisch een vervolg DBC. Deze blijft dan 90 dagen open staan. Hier komt weer een aparte factuur voor.

Eigen risico

Het wettelijk bepaald eigen risico wordt ten alle tijden berekend over het jaar waarin uw DBC is gestart. Bijvoorbeeld wanneer u in november voor het eerst een arts bezocht heeft, wordt deze factuur pas in het nieuwe jaar gemaakt. Het eigen risico wordt echter nog over 2017 gerekend.
Wat kost een consult bij Vrouw&klinieken? Kan er vooraf een prijsopgaaf gemaakt worden?
Er kan vooraf geen definitieve prijsopgaaf gemaakt worden. Dit komt omdat de totale prijs afhankelijk is van de diagnose, eventueel met aanvullende onderzoeken, het aantal consulten en eventueel een poliklinische ingreep.
Bij Vrouw&klinieken hebben wij geen standaarden. Dat wil zeggen geen standaard behandeling voor een specifieke klacht. Wij kijken persoonlijk naar u en uw klachten. Voor een ieder zal ook de behandeling anders zijn of anders benaderd worden. Een initiële DBC en een vervolg DBC hebben ieder een eigen factuur.
Veiligheidshalve zult u er rekening mee moeten houden dat u ca. 60% tot 80% vergoed krijgt van het bedrag dat de zorgverzekeraar voor een bepaalde DBC-zorgproduct als tarief hanteert

Wanneer moet ik een consult betalen?

U krijgt van ons 30 dagen de tijd om uw factuur te betalen. Dit is vaak ruimschoots tijd genoeg om uw factuur in te dienen bij uw zorgverzekering. Doorgaans betalen zorgverzekeraars binnen 14 weken na indienen van de factuur uw vergoeding uit.

Praktische informatie

Wij zijn open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag zijn wij gesloten.

Wij hebben een telefonische bereikbaarheid van 9:00 uur tot 12:00 uur en van 14:00 uur tot 16:00 uur.

Onze behandelaren zijn tijdens de spreekuren niet telefonisch bereikbaar.

Voor algemene vragen verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen of gebruik te maken van contact@vrouwenklinieken.nl

Via de mail kunnen wij niet ingaan op grote medische vraagstukken of meerdere vragen met betrekking tot de behandeling. Hiervoor kunt u een consult of een webcamconsult inplannen bij de assistente.

U kunt bij Vrouw&Klinieken gebruik maken van een webcamconsult. Dit is een beveiligd systeem waarbij u, vanaf uw eigen computer of laptop, bij ons op consult kunt komen.

Recepten kunt u aanvragen via recept@vrouwenklinieken.nl onder vermelding van uw naam, geboortedatum, naam van het medicijn, de gewenste dosering en de hoeveelheid. Op tijd aangevraagd is op tijd ontvangen!  Telefonische aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Supplementen kunt u binnenkort bestellen via de webwinkel van Menomanager.

Uw ziektekostenverzekering vergoedt waarschijnlijk geen 100% van uw factuur, omdat wij geen contracten hebben met zorgverzekeraars. Veiligheidshalve zult u er rekening mee moeten houden dat u ca. 60% tot 80% vergoed krijgt van het bedrag dat de zorgverzekeraar voor een bepaalde DBC-zorgproduct als tarief hanteert. Het percentage wat niet vergoed wordt is uw eigen bijdrage en dient door u zelf betaald te worden aan Vrouw&klinieken. Lees meer

Helaas geen populaire maatregel; Wij hanteren een No-Show regeling. Indien u binnen 48 uur annuleert bent u de kosten van het consult verschuldigd. Maakt u een nieuwe afspraak dan vervalt deze No Show. Let op, indien u vervolgens de nieuw gemaakte afspraak annuleert treedt alsnog de No Show in werking.

Om goede zorg op maat te blijven leveren vragen wij u om uw mening. Wij staan altijd open voor feedback, vragen en/of opmerkingen dus schroomt u niet om mee te denken.

Bekijk voor de meest recente informatie regelmatig het laatste nieuws op onze homepagina.